TEST WYTRZYMAŁOŚCI ZŁĄCZ NA ŚCINANIE I ROZCIĄGANIE

 
 

MINIMALNE GRUBOŚCI MATERIAŁÓW WYMAGANE DO PRAWIDŁOWEGO ŁĄCZENIA